Sản phẩm

Phần mềm kế toán SimSoft 7.0

Phần mền kế toán SimSoft 7.0 phù hợp với mọi loại hình và quy mô của doanh nghiệp , với thiết kế chọn lọc dựa trên tính đồng nhất của dữ liệu kết hợp với sự độc lập của mỗi đơn vị quản lý có tương tác giúp cho doanh nghiệp có một công cụ quản lý hữu hiệu từ trên xuống dưới đảm bảo tính chính xác, thời gian, độ tin cậy và khả năng điều chỉnh, mở rộng trong tương lai.

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

 • Hệ thống được xây dựng bằng những công cụ phát triển tiên tiến của Microsoft : VB.NET, Crystal Software, ComponentOne,… với cơ sở dữ liệu hiện đại: MS SQL Server, hoàn toàn tương thích và được Microsoft hỗ trợ..
 • Chạy trên môi trường Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/2003 và hệ điều hành mới nhất hiện nay Windows 7 .
 • Giao diện và báo cáo với nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Việt – Hoa.
 • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ: VND/USD/EUR …, tự động tính chênh lệch tỷ giá.
 • Hệ thống báo cáo liên tục được cập nhật theo mẫu mới nhất.
 • Có khả năng tích hợp các modul mở rộng, các báo cáo theo yêu cầu một cách dễ dàng.
 • An toàn và bảo mật dữ liệu.
 • Được bảo trì và phát triển liên tục, lâu dài

B. LỢI THẾ SO VỚI SẢN PHẨM CÙNG LOẠI :

 • Hệ thống báo biểu phong phú, đa dạng với nhiều ngôn ngữ cho phép người dùng có thể lựa chọn phù hợp với yêu cầu công việc của mình.
 • Dễ sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhiều loại tiền
 • Chi phí thấp so với sản phẩm cùng loại
 • Đội ngũ triển khai nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu về nghiệp vụ.
 • Dịch vụ hậu mãi tốt.
 • Đặc biệt : Phần mềm kế toán SimSoft được xây dựng và phát triển bởi nhóm chuyên gia đam mê nghề nghiệp, hội tụ giữa những công nghệ tin học tiên tiến và am hiểu sâu về nghiệp vụ, trải qua gần mười năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp, sẵn sàng và mong muốn được hợp tác cùng phát triển với Quý Khách hàng.

C. CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ : Bao gồm 3 module chính sau:

 • Kế toán quản trị
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán giá thành
 • Cung cấp các thông tin tổng hợp phục vụ Ban lãnh đạo.
 • Phân tích công nợ theo tuổi nợ, tính nợ đến hạn, nợ quá hạn, tính lãi nợ quá hạn, cảnh báo công nợ về số tiền và thời gian nợ.
 • Phân tích tồn kho theo thời gian, cảnh báo lượng tồn kho cho từng mặt hàng trên hoặc dưới định mức, cảnh báo hàng tồn kho quá hạn.
 • Công cụ hỏi/đáp cho phép người sử dụng tự đặt câu hỏi để thống kê, phân tích dữ liệu tạo cơ sở khoa học cho việc ra quyết định.
 • Thống kê TopTen theo nhiều chỉ tiêu: khách hàng nợ nhiều/ít, mặt hàng bán nhiều/ít, khách hàng, khu vực mua nhiều/ít, thời điểm trong năm tiêu thụ nhiều/ít, …
 • So sánh tình hình doanh thu/chi phí với cùng kỳ kế toán năm trước hoặc giữa các tháng trong năm dưới dạng biểu đồ.
 • Tính toán dự trù nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất, tính giá thành sơ bộ cho từng đơn hàng ngay sau khi đặt hàng nhằm luôn luôn chủ động và kịp thời trong sản xuất kinh doanh.
 • Phân tích các tỷ số tài chính: tỷ số thanh khoản, tỷ số nợ, tỷ số hiệu năng (vòng quay tồn kho, vòng quay tài sản lưu động, vòng quay tài sản), tỷ số sinh lời, …

Gồm 09 phân hệ sau :


1. Vốn bằng tiền:

 • Báo cáo tức thì tình hình thu-chi-tồn quỹ: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển.
 • Sổ chi tiết tài khoản tiền gửi tại nhiều Ngân hàng, nhiều loại tiền.
 • Cho phép hạch toán và theo dõi nhiều loại tiền.

2. Bán hàng và nợ phải thu:

 • Theo dõi quá trình bán hàng, phân tích lãi lỗ.
 • Báo cáo chi tiết nợ phải thu của khách hàng theo từng hoá đơn bán hàng tại thời điểm bất kỳ.
 • Báo cáo tổng hợp nợ phải thu theo từng khách hàng.
 • Cảnh báo nợ quá hạn về số tiền và thời gian nợ.

3. Mua hàng và nợ phải trả:

 • Theo dõi quá trình mua hàng.
 • Báo cáo chi tiết nợ phải trả với nhà cung cấp theo từng hoá đơn mua hàng tại thời điểm bất kỳ.

4. Tồn kho:

 • Báo cáo tình hình nhập-xuất-tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm.
 • In thẻ kho chi tiết, tổng hợp.
 • Các loại bảng kê về nhập-xuất vật tư, hàng hoá, thành phẩm trong khoảng thời gian bất kỳ.
 • Phân tích và cảnh báo hàng tồn kho theo thời gian và số lượng tồn.

5. Tài sản cố định:

 • Thẻ tài sản của từng tài sản cố định.
 • Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định: nguyên giá, giá trị hao mòn của từng tài sản cố định.

6. Kế toán thuế:

 • Tự động tạo các bút toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và đầu ra phải nộp (Tài khoản 133x và 3331x): giảm nhiều công sức nhập dữ liệu. (Đặc biệt: cho phép tự động cả trong trường hợp 1 phiếu chi có nhiều hóa đơn.)
 • Tự động lập các báo cáo thuế:
  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (đặc biệt xử lý trường hợp hàng trả về, giảm giá hàng bán).
  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.
  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng.
  • Bảng kê hóa đơn thu mua nông – lâm – thủy sản chưa qua chế biến (có hóa đơn thu mua).
  • Bảng kê thu mua nông – lâm – thủy sản chưa qua chế biến (không có hóa đơn thu mua).
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Bảng kê khai hợp đồng đã ký kết.
  • Các báo cáo tổng hợp nhập/xuất/tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, công cụ, dụng cụ.
  • Tờ khai thuế GTGT.
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.
* Đặc biệt : Hỗ trợ và kết xuất dữ liệu sang phần mềm in báo cáo thuế có mã vạch hai chiều (HTKK) do Tổng Cục Thuế phát hành.

7. Kế toán Chi phí

 • Theo dõi chi tiết chi phí theo từng khoản mục chi phí.
 • Tổng hợp và phân tích chi phí theo từng khoản mục và theo thời gian.

8. Kế toán tổng hợp:

 • Tổng hợp, xử lý số liệu chi tiết để lập sổ sách tổng hợp.
 • Kết chuyển tự động, lập báo tài tài chính.
 • Báo cáo tổng hợp dữ liệu của nhiều kỳ: quý, 6 tháng, năm theo quy định của Bộ Tài chính.

9. Quản trị Hệ thống:

 • Phân hệ này điều phối toàn bộ các hoạt động của hệ thống, quản trị người sử dụng và đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.
 • Cho phép khai báo và phân quyền chi tiết cho từng người dùng (User) hoặc nhóm người dùng (Group): quyền xem, nhập mới, sửa và xóa dữ liệu giúp người quản trị hệ thống định nghĩa rõ vùng làm việc được phép của từng người dùng trên toàn hệ thống.
 • Sao lưu phòng hờ dữ liệu theo định kỳ hoặc theo lịch của người quản trị hệ thống.
 • Bảo trì hệ thống theo định kỳ hoặc theo lịch của người quản trị hệ thống.
Kế toán giá thành
 • Khai báo định mức nguyên vật liệu của sản phẩm/bán sản phẩm.
 • Tự động xuất nguyên vật liệu theo định mức.
 • Tập hợp chi phí theo khoản mục, yếu tố, bộ phận, …
 • Tập hợp chi phí theo sản phẩm/hợp đồng/đơn đặt hàng, theo phân xưởng, theo từng công đoạn sản xuất, …
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau.
 • Tính giá thành chi tiết sản phẩm/bán sản phẩm theo từng công đoạn.
Báo cáo :
 • Bảng tính giá thành chi tiết của từng sản phẩm/bán sản phẩm theo yếu tố, khoản mục chi phí: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và các chi phí khác.
 • Bảng chi tiết nguyên vật liệu của từng sản phẩm.
 • Bảng phân bổ tiền lương.
 • Bảng phân bổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ.
 • Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung.
 • Bảng phân bổ hao hụt nguyên vật liệu.
 • Bảng chi tiết phụ liệu, phế liệu thu hồi.
 • Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm.
 • Phiếu giá thành sản phẩm.
 • Bảng chi tiết sản phẩm dở dang.
 • Bảng tổng hợp sản phẩm dở dang.
 • Báo cáo lãi gộp theo sản phẩm.
Ý kiến khách hàng
 • Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An Xem tiếp

 • "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng... Xem tiếp

 • Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt... Xem tiếp

Liên hệ kinh doanh
Ms. Thanh
0906 399 488
Ms. Nhi
0914 363 247
(Zalo QR)
Ms. Nhi
0363 000 246
Mr. Nam
0913 111 616
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
0916 511 553
(Zalo QR)
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
0393 111 511